برنامه درسی روز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
اموزش درس تربیت بدنی
ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:۳۰
دانش فنی پایه – پایه۱۰- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰
جلوه های ویژه – رشته تصویر سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
نقشه کشی معماری-رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی – پایه ۱۱و۱۲- شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان :
تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰
شیمی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰
شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
شیمی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰
شیمی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۹درس فلسفه ۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۷:۵۵ درس جغرافیای ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۲۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۴۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۹:۱۰درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۹:۳۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۲۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما
……صبح …
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
……..عصر …
ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.