​جزئیات ۷ میلیارد یورو قرارداد جدید ایران و ایتالیا با وعده ایجاد ۷۰۰ هزار شغل

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی دو روز گذشته در مجموع ۱۸ قرارداد میان ایران و ایتالیا به ارزش ۷ میلیارد یورو امضا شد.

محمدرضا انصاری درباره جزئیات این قراردادها با اشاره به اینکه ۶ قرارداد سه شنبه و ۱۲ قرارداد دیروز میان ایران و ایتالیا به ازرش ۷ میلیارد یورو امضاء شد افزود: این قرارداد ها بیشتر در حوزه های نفت و گاز، نساجی، حمل و نقل و فناوری بود.
وی گفت: اینکه بیمه "ساچه" ایتالیا اعلام کرد ۴ میلیارد یورو را پوشش می دهد اقدام مهمی بود و این بیمه ها باید بانک ها را پوشش دهند تا بانک ها وام دهند و در ایران سرمایه گذاری شود.
انصاری افزود: هر یک میلیارد یورو سرمایه گذاری صد هزار اشتغال در کشور ایجاد می کند  و توسعه اقتصادی و رفاه مردم را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: این تعامل تجاری میان ایران و ایتالیا موجب رونق می شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در جهان رکود و بیکاری وجود دارد بنابراین نگاه ها به سمت ایران ۸۰ میلیون نفری جلب می شود و همه مشتاق همکاری با ایران هستند.
انصاری گفت: تجارت ایران با ایتالیا در سال های قبل از تحریم حدود ۷ میلیارد یورو بود و سپس به یک میلیارد یورو کاهش یافت.
وی ادامه داد: تراز تجاری ایران با انعقاد این قرارداد ها افزایش خواهد یافت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.