پایان جلسه بیست و سوم دادگاه پرونده نفتی/ جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود

جلسه بیست و سوم دادگاه پرونده نفتی با پایان دفاعیات متهم ردیف سوم این پرونده و ارائه بخشی از دفاعیات وکیل مدافع وی
همراه بود.

جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات یاد شده به درخواست نماینده دادستان در 15 دقیقه آخر به صورت غیر علنی برگزار شد.
به گفته قاضی صلواتی ، رئیس دادگاه ، جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی متعاقبا اعلام می شود.
این جلسه ، جلسه بیست و سوم دادگاه پرونده متهمان نفتی به شمار می آمد.
ح.ف.ه» متهم ردیف سوم پس از تلاوت قرآن و آغاز رسمی جلسه دادگاه توسط قاضی صلواتی و با درخواست او برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد. 
بیست و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز گذشته 22 آذر به صورت غیر علنی برگزار شد.
در بیست و یکمین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی، دفاعیات وکیل متهم ردیف دوم نفتی پایان یافت و متهم ردیف سوم نیز بعد از تفهیم اتهام، در برابر اتهامات وارد بر کیفرخواست از خود دفاع کرد. 
در بیستمین جلسه دادگاه بابک زنجانی با پایان یافتن دفاعیات «م.ش» متهم ردیف دوم، حسین صمدی یزدی وکیل این متهم دفاعیات خود را آغاز کرد.
در جلسه نوزدهم دادگاه نیز بابک زنجانی و دو متهم نفتی، «م.ش» متهم ردیف دوم، بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد.
در جلسه هجدهم، «م.ش» متهم ردیف دوم، بعد از دفاعیات رضا نجفی نماینده دادستان با احضار قاضی صلواتی، در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را در برابر اتهامات وارده آغاز کرد. 
رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی و دو متهم دیگر این پرونده، بخش پایانی دفاعیات از موکل خود در برابر اتهامات وارد در کیفرخواست را ارائه کرد؛ قرائت دفاعیات وکیل میلیاردر نفتی از جلسه پانزدهم آغاز شد که در جلسه شانزدهم نیز ادامه یافت و در جلسه هفدهم به پایان رسید.
در جلسه چهاردهم قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست که قبل از صدور حکم، مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند.
نمایندگان بانک های مسکن، ملت و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، شرکت صدرا با دعوت قاضی صلواتی در جلسه سیزدهم وارد دادگاه شدند و به سوالات رئیس دادگاه پاسخ دادند.
جلسه دوازدهم به پایان دفاعیات متهم ردیف اول و پرسش و پاسخ قاضی صلواتی و بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی اختصاص داشت.
متهم اول پرونده نفتی دفاعیات خود را در جلسه یازدهم مطرح کرد؛ اما پانزده صفحه از این دفاعیات باقی ماند.
جلسه دهم و نهم، به ادامه دفاعیات بابک زنجانی اختصاص داشت که البته در جلسه نهم وکیل بانک مسکن و نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی، طرح شکایت خود را در دادگاه ارائه کردند.
در جلسه هشتم نیز وکیل شرکت نفت «اچ کی» به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، طرح شکایت را تقدیم دادگاه کرد.
در هفتمین جلسه دادگاه، مرتضی تورک معاون دادستان و مسئول نظارت و پیگیری اموال بابک زنجانی برای ارائه پاره ای توضیحات نسبت به گلایه های متهم مبنی بر کارشناسی غیرواقعی اموال، در دادگاه حاضر شد و توضیحات لازم را ارائه و همچنین رضا نجفی نماینده دادستان مطالبی را بیان کرد.
جلسه ششم و پنجم نیز به ارائه بخشی از دفاعیات بابک زنجانی دربرابر اتهامات مندرج در کیفرخواست گذشت که بحث شیخ حشر در جلسه ششم مطرح شد.
قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه هم خطاب به بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته بمنظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو عنوان شده است.
رضا نجفی نماینده دادستان در سه جلسه نخست دادگاه کیفرخواست 237صفحه ای متهمان پرونده نفتی را قرائت کرد و خواستار مصادره اموال میلیارد نفتی و دو متهم دیگر شد.
براساس این گزارش 21 جلسه دادگاه به ترتیب در تاریخ های 11، 12 و 13 مهر ماه، 9، 10، 18، 19، 20، 25، 26، 27 و 30 آبان و 1، 2، 3، 7، 8، 15، 16، 17 و 18 آذرماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود گفته بود، هنوز هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به حساب شرکت نفت واریز نشده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.