افراد پرخاشگر را خلع سلاح کنید

بهترین راه خلع سلاح افراد پرخاشگر ، اصرار ورزیدن به خواسته تان و بیان جمله (من از رفتارم راضی هستم)، خواهد بود. هنگامی که در مقابل انتقاد های بی رویه و بی منطق فرد پرخاشگر قرار گرفته اید ، ارامش خود را حفظ کرده و با زبان بدن فرد را متوجه دلخوری و کسالت در گفتگو با او کنید.
در مواقعی نیز بهتر است موضوع بحث را عوض کرده تا هم فرد پرخاشگر ارام شود وهم شما دچار کلافگی نشوید.
در صورت اصرار و ادامه بحث خسته کننده از سوی فرد، زبان بدن و لحن و محتوای جمله‌تان را قاطعانه‌تر کنید و اگر باز هم جواب نداد ، محیط را ترک کنید.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.