۲۰۱۵ به عنوان گرمترین سال جهان ثبت شد

ناسا اعلام کرد، گرمای کره زمین در سال ۲۰۱۵ رکورد گرم ترین سال تاریخ هواشناسی را به ثبت رسانده است.
۲۰۱۵ به عنوان گرمترین سال جهان ثبت شد

سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا گزارش داد: سال ۲۰۱۵ میلادی، بعنوان گرمترین سال به ثبت رسیده کره زمین در تاریخ هواشناسی جهان رقم خورده است.
ناسا در این گزارش همچنین عنوان داشت: ۱۰ ماه از ۱۲ ماه سال گذشته نیز گرمترین ماه های به ثبت رسیده در تاریخ ۱۳۶ ساله آغاز ثبت اطلاعات هواشناسی بوده است.
ناسا با بیان اینکه در سال گذشته میانگین دمای کره زمین نسبت به قرن بیستم میلادی در مجموع ۰.۹۰ درجه سانتیگراد افزایش داشته است افزود: این رقم ۲۰ درصد بیشتر از میانگین دمای خروجی به ثبت رسیده در گذشته است.
ناسا همچنین عنوان کرد، در آمریکا برای اولین بار ماه دسامبر بعنوان گرمترین و پربارش ترین ماه به ثبت رسید و در آمریکا هیچ ماه دیگری با چنین ویژگی به ثبت نرسیده است.
ناسا با اشاره به اینکه پدیده ال نینو در سال ۲۰۱۵ تنها یکی از عوامل گرمای کره زمین است، وجود گاز دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای توسط انسان ها را عامل اصلی افزایش دما برشمرد.
آمار به ثبت رسیده نشان می دهد ۱۵ مورد از ۱۶ مورد گرمترین سالهای به ثبت رسیده پس از سال ۲۰۰۰ میلادی ثبت شده است و سال ۱۹۹۸ تنها سال گرم این لیست می باشد که در قرن گذشته اتفاق افتاده است. 
ناسا سردترین سال ثبت شده را سال ۱۹۱۱ اعلام کرده است. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.