چک ۱۳۰ میلیون پوندی گوگل با سازمان مالیاتی انگلیس

گوگل توافق کرد تا مبلغ ۱۳۰ میلیون پوند به اداره مالیاتی انگلیس بپردازد.

پرونده مالیاتی گوگل در انگلیس از سال ۲۰۰۵ باز بود و سرانجام پس از گذشت چند سال مشاجره،بالاخره گوگل و اداره مالیات توافق کردند تا با پرداخت مبلغ ۱۳۰ میلیون پوند این پرونده را مختومه کنند.
گوگل در کنار سایر کمپانی‌های بزرگ متهم به فرار مالیاتی در انگلیس بوده‌اند و با استفاده از ساختار چندملیتی مالیات با مرکزیت ایرلند توانسته‌اند مالیات کمتری بپردازند (به دلیل پایین بودن نرخ مالیات در ایرلند)
این سیستم مالیاتی به گوگل کمک کرد تا فقط ۲۰.۴ میلیون پوند مالیات در ازای ۳.۸ میلیارد پوند درآمد در سال ۲۰۱۳ به ثبت برساند که این موضوع باعث عصبانیت دولتی‌ها شد.نکته بعدی قرار شده تا گوگل مالیات را بر اساس درآمد پرداخت کند و نه سود خالص و این موضوع می‌تواند گوگل و اداره مالیات را وارد چالشی جدید کند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.