رژیم صهیونیستی دو منزل فلسطینی را در بیت المقدس تخریب کرد

رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه ۲ منزل متعلق به شهروندان فلسطینی را در شهر بیت المقدس اشغالی به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز تخریب کرد.
رژیم صهیونیستی دو منزل فلسطینی را در بیت المقدس تخریب کرد

به گزارش خبرگزاری فلسطینی صفا، بولدزرهای رژیم صهیونیستی منزلی را در منطقه شعفاط واقع در شمال بیت المقدس بعد از خارج کردن ساکنان آن با قوه قهریه اقدام به تخریب آن کردند و نظامیان صهیونیست این منطقه را به صورت کامل محاصره کردند.
همچنین نظامیان صهیونیست، یک منزل در حال ساخت را در محله جبل المبکر واقع در شرق بیت المقدس اشغالی تخریب کردند.
نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گذشته نیز ۳ باب منزل فلسطینی را در منطقه جبل البابا در نزدیک بیت المقدس اشغالی تخریب کردند.
طبق اعلام سازمان های حقوقی، رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۵، ۶۴۵ باب منزل فلسطینی را که ۲۰۸ مورد از آن در شهربیت المقدس بوده است را به بهانه های ساخت بدون مجوز یا مشارکت یکی از اعضای خانواده های فلسطینی در حملات علیه صهیونیست ها تخریب کرده اند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.