پرداخت ۵۳۷هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانک ملی ایران در هفت ماه ابتدای امسال

بانک ملی ایران در هفت ماه ابتدای امسال بالغ بر ۵۳۷هزار و ۵۳۸میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در ۷ ماه ابتدای سال جاری، بیش از ۱میلیون و ۱۲۸هزار فقره تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه، مضاربه، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین و… تخصیص داده است.
مشارکت مدنی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی این بانک را به خود اختصاص داد و در مدت مذکور، ۶۲هزار و ۷۴۸ فقره تسهیلات به ارزش ۱۸۸هزار و ۶۴۷میلیارد ریال پرداخت شد.
همچنین بالغ بر ۴۴هزار و ۱۷۱میلیارد ریال تسهیلات مضاربه در ۵۳هزار و ۲۰۲ فقره به تجار و بازرگانان و ۱۲هزار و ۴۰۷میلیارد ریال تسهیلات خرید دین در ۶هزار و ۱۰ فقره به صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است.
بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ماه نیز ۲۵۰هزار و ۱۱ فقره تسهیلات در قالب عقد  قرض‌الحسنه به ارزش ۳۳ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال و ۵۰۰هزار و ۳۶۳ فقره تسهیلات در قالب فروش اقساطی به ارزش ۱۷۳هزار و ۸۴۹میلیارد ریال پرداخت کرده است.
از مجموع تسهیلات پرداختی این بانک، ۲۱۴هزار و ۵۲۹ فقره تسهیلات به ارزش ۵۲هزار و ۴۰۱میلیارد ریال به عقد جعاله و ۱۷۴ فقره تسهیلات به ارزش ۶۳۵میلیارد ریال به عقد اجاره به شرط تملیک اختصاص دارد.
همچنین طی این مدت، ۳۸هزار و ۷۶۶ فقره تسهیلات مرابحه به ارزش ۲۲هزار و ۶۵۱میلیارد ریال و بالغ بر ۲هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات سلف به ارزش ۹هزار و ۳۳۱میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.