اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات درباره «تابناک» و «سراج‌نیوز»

هیات منصصفه مطبوعات مدیر سایت «تابناک» را مجرم تشخیص نداد.

جلسه رسیدگی به پرونده‌های سایت «سراج نیوز»، «تابناک» و ماهنامه «تنیسور» در شعبه‌ 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
پپرونده‌ سایت سراج نیوز به اتهام نشر اکاذیب تشکیل شده بود که بر اساس اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، مدیر این سایت با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.
پرونده مدیر سایت تابناک نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و با شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده بود که طبق اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، مجرم شناخته نشد.
بر اساس نظر هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسئول ماهنامه تنیسور نیز مجرم شناخته نشد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.