دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان: جامعه جهانی آشوری ها در جای جای جهان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور می یابند

دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان در پیامی تاکید کرد: جامعه جهانی آشوری ها در پهنه میهنمان و در جای جای جهان هم صدا با آحاد میهنمان پاینده جمهوری اسلامی ایران، را فریاد می کند.

یوناتن بت کلیا در این پیامی آورده است: این ایران اسلامی است که با ندای آن حضرت به خروش در می آید و همانند بمبی سهمگین بر دشمن فرود می آید.
این پیام می افزاید: خروشی که سی و هفت سال درنگی نداشته است و هم چون موجی گران جهان را لرزانده است اکنون هم با ندای آن قائد گران قدر، جهان را با خروش بی امان خود به حیرت واداشته است.
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این پیام آورده است: جامعه جهانی آشوری ها در پهنه میهنمان و در جای جای جهان هم صدا با آحاد میهنمان پاینده جمهوری اسلامی ایران، را فریاد می کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.