مافیای پشت پرده آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: چطور بعد از آموزش کیفی توصیفی، آزمون سختی برای ورود به مدارس تیزهوشان گرفته می شود؟ این مهم مافیای اقتصادی داشته که پشت این قضایا قرار دارد.

رضوان حکیم زاده در همایش استانی درس پژوهی که در سالن همایش های هلال احمر شهرستان قائم شهر در حال برگزاری است، با اشاره به سخنان عده ای که گفتند قرآن را از آموزش و پرورش حذف کردید، گفت: آموزش و پرورش در سال جاری نخستین دستگاه دولتی فعال در فرهنگ قرآنی شد. آموزش قرآن فقط خواندن قرآن نیست بلکه طبق روش تربیتی پیامبران الهی، آموزش قرآن باید پرهیز از فشار باشد و اجبار نتیجه بخش نبوده و روش معلم باید در دوره ابتدایی در کنار حفظ و روان خوانی قرآن انجام شود.
حکیم زاده با بیان اینکه در معاونت وزارت آموزش و پرورش، جایگاه معلمان ابتدایی و به ویژه اول دبستان تاثیرگذارترین جایگاه بوده است، افزود: به همین منظور طرح کارآمد با رویکرد برنامه‌های تربیتی را راهبری می کنیم و در این طرح مدیر مدرسه به همکاری معلمان می آید و محور فعالیت در تمرکز زدایی است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مورد تخصیص اعتبارات در حوزه آموزش ابتدایی گفت: ۵۰ درصد از اعتبار بخشی ها مقرر شد اما فقط ۸ درصد اختصاص یافت که با پیگیری های به عمل آمده  این اعتبار تزریق شد.
حکیم زاده با بیان اینکه آسیب شناسی در بخش آموزش ابتدایی اجرا می شود، افزود: آمار سازی در آموزش و پرورش بی مفهوم است و تنها عملکرد صحیح مدنظر قرار دارد و در این راستا نباید آمار زدگی داشت.
وی طبقاتی کردن آموزش و پرورش را امری نامطلوب توصیف کرد و گفت: اگر آموزش و پرورش طبقه بندی شود هر فرد که پول بیشتری داشت تحت آموزش بهتری قرار می گیرد و در این راستا مدارس تیزهوشان در پایه هفتم و اول تناقض در آموزش کیفی توصیفی دارند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: چطور بعد از آموزش کیفی توصیفی آزمون سختی برای ورود به مدارس  تیزهوشان گرفته می‌شود و این مهم مافیای اقتصادی داشته که پشت این قضایا قرار دارد.
حکیم زاده افزود: در این راستا اقداماتی انجام شده و از سوی معاونت آموزش ابتدایی درخواستی مبنی بر برداشته شدن آزمون تیزهوشان از مقطع اول و انتقال این آزمون به مقطع دوم در صورت لزوم مطرح شده است.
وی اظهار کرد: دانش آموزانی که در تیزهوشان درس می خوانند بیشتر سخت کوش هستند تا با هوش و حضور در مدارس تیزهوشان دانش آموزان را متوقع بار آورد و در امتداد آن بر درصد رفتن  المپیادی ها به خارج از کشور افزوده و فرار مغزها اتفاق می افتد و به دلیل توقعات دانش آموزان، پس از رفتن به خارج از کشور و دریافت مدارج علمی بالاتر برای خدمت به کشور باز نمی گردند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشور گفت: طبق آمار، کودکان اتباع افزوده شده و آمار تحت پوشش بالا رفته است و طبق بررسی های به عمل آمده، جای کودکان ایرانی که تحت پوشش قرار نگرفتند را نباید با آمار اتباع تحت پوشش قرار گرفته پر کرد.
حکیم زاده در پایان تصریح کرد: کمترین نرخ تکرار پایه کشور در مازندران است و این موضوع در مصوبه شورای معاونان در اولویت قرار دارد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.