طنز| روحانی به پیشنهاد کوهکن پاسخ داد

در حاشیه پیشنهاد محسن کوهکن «نماینده اصولگرای مجلس» به روحانی برای استفاده از «محمدرضا باهنر» به عنوان معاون اول!

بی قانون

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.