نتیجه پرونده «نسیم آنلاین» و «اطلاعات روز» مشخص شد

در جلسه امروز هیئت منصفه مطبوعات، به پرونده سایت‌های «اطلاعات روز» و «نسیم آنلاین» رسیدگی شد و در پایان این دو رسانه مجرم شناخته نشدند.

جلسه رسیدگی به پرونده‌های سایت «اطلاعات روز» و سایت «نسیم آنلاین» صبح روز یکشنبه هشتم مردادماه در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.
در این جلسه به پرونده مدیرمسئول سایت «اطلاعات روز» به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانرسیدگی شد که پس از پایان جلسه، هیئت منصفه وارد شور شد و مدیر مسئول این سایت را با اکثریت آرا مجرم تشخیص نداد.
همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیر مسئول سایت «نسیم آنلاین» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و با شکایت شرکت آتیه داده پرداز رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیئت منصفه مطبوعات مدیرمسئول این سایت را به اتفاق آرا مجرم تشخیص نداد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.