روسیه قیمت جهانی نفت در ۷ سال آینده را پیش بینی کرد

مقامات روسی، آینده قیمت جهانی نفت را پیش بینی کردند.

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تصمیم اخیر اوپک می تواند سایه ابهامی بر سر قیمت جهانی نفت تا مدت ها داشته باشد.

بر همین اساس «مکسیم اورشکین» معاون وزیر اقتصاد و دارایی روسیه گفت: مقامات روسی آینده قیمت جهانی نفت را تا ۷ سال آینده بین ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه می بینند.  

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.