افزایش حقوق معلمان در احکام جدید فوق‌العاده ویژه چقدر است؟

برخی خبر‌ها حاکی از آنست که سقف فوق العاده ویژه اعمال شده در نگارش احکام جدید ۲۴ درصد است.

پیش از این و در آخرین نامه رییس سازمان برنامه و بودجه، مجوز اعمال امتیاز فوق العاده ویژه ۲۱ تا ۲۷ درصدی بر اساس رتبه و سنوات خدمت معلمان صادر شده بود. میزان افزایش دریافتی معلمان ناشی از اعمال فوق العاده ویژه به تناسب رتبه‌های فعلی از ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و به شرح زیر است:

رتبه مقدماتی: بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

رتبه ۱: حدود ۴۰۰ هزار تومان

رتبه ۲: بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

رتبه ۳: حدود ۳۰۰ هزار تومان

رتبه ۴ و ۵: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

شایان ذکر است، افزایش فوق العاده ویژه جدید فقط شامل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (کادر آموزشی مدارس) بوده و نیرو‌های ستادی و اداری مناطق و همچنین نیرو‌های خدماتی مدارس مشمول این افزایش نخواهند شد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.