کارتون| سرچ زاکانی در گوگل

انتصاب علیرضا زاکانی توسط شورای شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت، باعث بروز انتقادهایی در مورد سوابق اجرایی این نماینده مجلس و نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط با شهرداری طبق مصوبات قانونی شده است. این کارتون نیز به این موضوع پرداخته.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.