طالبان: امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است!

مقام ارشد دولت طالبان در تلویزیون طلوع می‌گوید: فعلا ما در افغانستان تسلط داریم و این‌جا حوزه حاکمیت امیرالمومنین است، و فعلا موقعیت نداریم که بگوییم، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان قلمروی ما هستند.
در جایی‌که نمی‌توانیم امنیتش را بگیریم ما شرعا مکلف نیستیم مردم آنجا را به بیعت دعوت کنیم یا طوری جلوه بدهیم که هیچ کشوری را به رسمیت نمی شناسیم چون امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.