دختران بالای ۱۸ سال را شوهر داده و بیوه های زیر ۳۵ سال به عقد مجاهدین اسلام در آورید

مولوی محمد حسن آخوند، دستور العمل تازه ای تحت عنوان تکلیف شرعی زنان منتشر کرده است.در بخشنامه جدید دولت اسلامی طالبان که در متن آن خطاب به ملت شهید پرور افغانستان درج شده رئیس دولت تکلیف کار، تحصیل و ازدواج زنان را مشخص کرده است.

مولوی محمد حسن آخوند که طالبان او را به عنوان رئیس وزرای دولت اسلامی معرفی کرده؛ دستور العمل تازه ای تحت عنوان تکلیف شرعی زنان منتشر کرده است.در بخشنامه جدید طالبان آمده است:

برای تحکیم اخلاق اسلامی تمام دختران بالای بیست سال شوهر داده شود. تمام زنان بیوه زیر ۳۵ سال که شوهرهایشان در نظام قبلی کشته شده، به نکاح مجاهدین امارات اسلامی در می آیند. از تمام والدین و ملت شهید پرور افغانستان خواسته می شود دختران بالای ۱۸ سال خود را تا شروع پوهنتون ها و مکاتب شوهر داده و برای حفظ اخلاق اسلامی با محرم شرعی شان به پوهنتون ها و مکاتب روانه کنند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.