یارانه‌ دارو و کالاهای اساسی حذف می‌شود؟

در دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها امکان حذف تمام یا قسمتی از یارانه‌های پنهان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و قیمت حامل‌های انرژی و آثار و تبعات آن بررسی شد.

دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه، روسای امور عضو کارگروه سازمان برنامه و بودجه کشو معاونین و مدیران کل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور در سالن یاوران بهشتی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه در خصوص مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد: در دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها به بررسی امکان حذف تمام یا قسمتی از یارانه‌های پنهان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و قیمت حامل‌های انرژی و آثار و تبعات آن بصورت تفکیکی با روسای امور سازمان برنامه و بودجه پرداخته شد.

وی ادامه داد: روسای امور سازمان برنامه و بودجه، دیدگاه و نظرات خود را در خصوص موضوعاتی چون منابع و مصارف یارانه‌های پنهان و همچنین چالش‌ها و تبعات مثبت و منفی خود را در خصوص حذف تمام یا قسمتی از یارانه‌های پنهان بصورت کارشناسی شده، بیان کردند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.