عکس| ‏تهران، بازار میوه‌ی خیابان همایون

نام این خیابان در ابتدا سفارت انگلیس بود که در سال ۱۳۰۹، نامش به خیابان فردوسی تغییر یافت و پس از آن‌که خیابان علاالدوله به فردوسی مبدل شد (سال ۱۳۱۳ خ) نام همایون بر نمای این خیابان نشست نامی که از سال ۱۳۶۰ بابی‌ ساندز شده است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.