پاسخ تهدیدآمیز ایران به حمله اسرائیل

معاون سیاسی وزیر امور خارجه پاسخ تهدید اسرائیل علیه ایران را داد: حتی خواب حمله به ایران را نمی توانند ببینند.

علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی، در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از تهدیدات مقامات رژیم صهیونسیتی علیه ایران گفت: :صهیونیست ها ،حتی خواب حمله به ایران را نمی توانند ببینند. وی تصریح کرد: اگر یک موقع هم خواب حمله به ایران را ببینند، یقین بدانند که از آن خواب بیدار نخواهند شد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.