زاکانی از شهرداری تهران برکنار می‌شود؟

چمران در واکنش به کارزار برکناری شهردار تهران گفت: شهردار را شورای شهر تهران تعیین می‌کند. از این کارزار‌ها زیاد هستند. ۵۲ هزار نفر یا ۱۵۰ هزار نفر امضا بکنند این دلیلی بر تغییر نیست⁩.

چمران در واکنش به کارزار برکناری شهردار تهران گفت: شهردار را شورای شهر تهران تعیین می‌کند. از این کارزارها زیاد هستند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: ۵۲ هزار نفر یا ۱۵۰ هزار نفر امضا بکنند این دلیلی بر تغییر نیست⁩.

چمران تأکید کرد: مگر برای بایدن هم کارزار راه نیانداختند؟ الان سرو مرو گنده سرجایش نشسته است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.