پاسخ احمدی‌نژاد به خبرنگار ترک درباره آغاز جنگ وایرال شد!

احمدی‌نژاد که اخیرا به کشور ترکیه سفر کرده در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ترکیه نکاتی درباره احتمال جنگ جهانی سوم بیان کرد.

احمدی‌نژاد در یا شبکه خبر تلویزیون ترکیه در جواب خبرنگار ترک که گفته بود «به نظر شما جنگ جهانی سوم ممکن است رخ بدهد؟» گفت:

همه چیز امکان دارد اما تجربیات و خاطرات بسیار تلخی که از دو جنگ در ذهن ملت ها و تصمیم گیران هست، یک مانع بزرگ است. البته همیشه یک عده جنگ طلب وجود دارند که منافعشان در جنگ است اما من امیدار هستم که اراده عاقلان بر اراده جنگ طلبان بچربد و ما هیچ وقت شاهد جنگ جدیدی نباشیم. بستگی دارد به تصمیماتی که گرفته می شود، من امیدوار هستم که سیاستمداران تصمیمات درستی بگیرند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.