مقایسه تحصیلات کاندیداهای ریاست جمهوری

مقایسه تحصیلات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را در ادامه ببینید.

پس از جنجال کاندیداها بر سر تحصیلات، رشته تحصیلی هر کاندیدا را در ادامه می‌خوانید:

همتی:
دکتری تخصصی دانشگاه تهران و عضو هئات علمی دانشگاه تهران
رئیسی :
فقه
جلیلی:
معارف و علوم انسانی
زاکانی
تخصص پزشکی هسته‌ای

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.