قسم جلاله محسن رضایی در مناظره

محسن رضایی گفت: من معتقد هستم که سال۱۴۰۰ ،سال گشایش و عبور از سختی ها است اما به عنوان یک سرباز باید هشدار بدهم و بگویم که چرا سینه خود را سپر ملت ایران می کنم.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی در رابطه با موضوع  بیکاری و مهاجرت قشر جوان و فعال کشور از مناطق روستایی  گفت:

زمانی که از می‌گویم که ساختارهای منابع مالی را نادرست توزیع میکنند، نتیجه اش مهاجرت گسترده روستاییان و از بین رفتن مشاغل کشاورزی است.

۶۰ سال پیش آمریکایی‌ها طراحی به عنوان اصل اصلاحات ارضی برنامه ریزی کردند، این برنامه موجب شد که شغل و درآمد در مناطق شهری گسترش پیدا کند و مهاجرت از روستا به شهر تسریع شود. عمده ترین مسئله در این زمینه بازتوزیع نامناسب منابع است، در حال حاضر در کشورهای دنیا ما بیشترین مالیات در تولید داریم.

جوان های روستایی علاقه ای برای ماندن در روستا ندارند چون درآمدی ندارند، اگر ما منابع را طوری توزیع کنیم که بیشترین منابع به روستاها برود، بحث استخدام نیروی انسانی، اشتغال مولد و اختیارات کافی هم باشد تا هر شهرستانی خودش مانند پایتخت عمل کند، این مشکل حل می‌شود. ما برای این موضوع طراحی کرده ایم.

محسن رضایی نیز در پاسخ به سئوالی در مورد رفع فقر، فساد و تبعیض گفت:

من معتقد هستم که سال۱۴۰۰ ،سال گشایش و عبور از سختی ها است اما به عنوان یک سرباز باید هشدار بدهم و بگویم که  چرا سینه خود را سپر ملت ایران میکنم. اول اینکه در ۸ سال آینده چالش هایی مانند بیکاری، آب، بدتر شدن محیط کسب و کار و … را داریم یعنی اگر می‌خواهیم فساد و تبعیض از بین برود باید از تکرار دولت‌های گذشته به طور جدی جلوگیری کنیم.

از یک صحبت آقای همتی می‌توان فهمید که چه وضعی داریم. ایشان می‌گوید که چون بینش من با آقای  روحانی تفاوت داشت کنارم گذاشتند، شما پس چرا کنار ایشان ماندید؟ چرا به شعور مردم ایران توهین می‌کنید؟ چرا می‌خواهید دولت‌های گذشته تکرار شود؟ مردم ایران قسم میخورم اگر دولت های گذشته تکرار شود ، فاجعه بزرگی شما را در بر می‌گیرد؟ من بیش از ۲۰ سال فریاد میزنم که به اقتصاد برسید. دولت آینده باید از تمام نیروهای سیاسی استفاده کند ما نمی توانیم به ملت ایران خیاتن کنیم ما باید از این جنگ های روانی و متلک گفتن ها دست برداریم.  خدا راضی نیست و نباید ملتی که یک تمدن را ساخته است،دستاوزیر جناح های سیاسی قرار بگیرد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.