جزئیات قانون اساسی طالبان

برخی منابع موثق از ساختار کلی قانون اساسی طالبان در ۱۲ فصل و ۱۷۹ ماده در افغانستان خبر می دهند.

کیومرث یزدان پناه درو در تحریریه نوشت: برخی منابع موثق از ساختار کلی  قانون اساسی طالبان در ۱۲ فصل و ۱۷۹ ماده در افغانستان خبر می دهند که مهمترین بخش های این ساختار به شرح زیر است:

عنوان:

«قانون اساسی طالبان» که به‌عنوان اصول اساسی امارت اسلامی افغانستان از آن نامبرده شده است.

اگر چه طالبان تاکنون واکنش رسمی به این منشور امارت اسلامی نداشته‌اند، اما آنگونه که از شواهد پیداست، این پیش‌نویس‌ دارای ۱۲ فصل و ۱۷۹ ماده می‌باشد. که نکات مهمی از این اصول با عنوان اصول نامه قانون اساسی افغانستان  از قرار ذیل خواهد بود:

۱. رهنمود قوانین و سیاست تنها فقه سنی ، شاخه حنفی می‌باشد.
۲: مشروعیت نظام بیعت و رأی به نظر امیرالمؤمنین امارت اسلامی می‌باشد.
۳: در دوره ثانوی مکتب‌ خانه ها به زبان عربی تدریس می‌شود.( زبان دوم افغانستان )
۴: رنگ پرچم افغانستان سفید می‌باشد. و پرچم رسمی قبلی دیگر اعتبار ندارد.
۵: مکلفیت عسکری براساس قانون تنظیم خواهد شد.
۶: گویش پشتو و دری زبان‌های رسمی کشور اند و پشتو زبان ملی کشور خواهد بود.
۷: دولت متعهد به توسعه علوم اسلامی و تأسیس مدرسه‌های دینی در سراسر کشور است.
۸: روز جمعه، دو عید، روزهای‌که خارجی‌ها با شکست از کشور خارج شدند و روز استقلال رخصتی است، رخصتی‌های دیگر به اساس قانون تنظیم خواهد شد.
۹: تمام اتباع افغانستان بدون درنظرداشت تبعیض حقوق مساوی دارند مشروط بر پایبندی کامل به قوانین شریعت و فرامین امیرالمؤمنین.

این موضوع در حالی از سوی طالبان در حال نهایی شدن است که این کشور بعد از سلطه مجدد طالبان، تمام نهادهای مرجع قانون گذاری را از دست داده و اساسا مجمعی قانونی برای تایید چنین قانونی وجود ندارد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.