جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۱ دی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۱ دی مشخص شد.

برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز سه‌شنبه، ۲۱ دی‌ماه در تمام مقاطع تحصیلی به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ نگارگری – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ مشبک کاری – پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه ابتدایی:

ساعت۱۳:۴۵تا ١۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ مطالعه اجتماعی پایه هفتم
ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰ مطالعه اجتماعی پایه هشتم
ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ مطالعه اجتماعی پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰ شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:
ساعت۸ اخلاق اسلامی ۲رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان
ساعت۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

شبکه امید:
دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰
درس: عربی و زبان قرآن ۱
پایه: دهم
رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۱:۰۰
درس: زمین شناسی
پایه: یازدهم
رشته: مشترک ریاضی تجربی

دروس فنی حرفه‌ای:
ساعت ۱۲:۰۰

درس: تولید و پرورش مرغ
پایه: دهم
رشته: امور دامی

ساعت ۱۲:۳۰
درس: مدیریت تولید
پایه: یازدهم
رشته: شایستگی‌های غیر فنی

حل تمرین
ساعت ۱۳:۰۰
درس: ریاضی ۳
پایه: دوزادهم

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.