فوق‌العاده خاص پرستاران و تغییر وضعیت نیروها/ فعلا خبری از پرداخت نیست

رئیس کل سازمان نظام پرستاری وعده داد: فوق العاده خاص و تغییر وضعیت نیروهای پرستار تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

محمد میرزابیگی در صفحه اینستاگرام خود در مورد فوق‌العاده خاص پرستاران و تغییر وضعیت نیروها  نوشت: پیگیری مطالبات پرستاران با قوت ادامه دارد و در ۴۸ ساعت گذشته سومین جلسه با معاون اجرایی رئیس جمهوری (پریروز) برای پیگیری تحقق مطالباتی چون فوق العاده خاص و تغییر وضعیت برگزار شد. همان گونه که بارها اعلام کرده‌ایم موضوع فوق العاده خاص و تغییر وضعیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

برگزاری جلسه با معاون حقوقی رئیس جمهور (دوشنبه) در رابطه با برخی اختیارات کمرنگ شده سازمان نظام پرستاری نیز برگزار شد و در نتیجه، به زودی شاهد اتفاقات مبارکی در حوزه اختیارات و وظایف سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره‌ها خواهید بود.

برگزاری جلسه هماهنگی با معاون پرستاری و مدیران کل معاونت پرستاری (دوشنبه) در رابطه با صلاحیت حرفه ای، آموزش‌های مهارتی و… نیز برگزار شد.

یست و ششمین جلسه کاری با دبیرخانه شورای عالی بیمه (سه شنبه) برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری مانند فراهم کردن شرایط HISها، صورت حسابهای بیمارستانی، صورت حسابهای بیمه ها، ارزش نسبی خدمات پرستاری در سال جاری و سال آینده (مانند سایر گروه‌های پروانه دار) و… نیز برگزار شد که در این زمینه و سایر مباحث، در برنامه زنده پیش (لایو) ایسنتاگرام و جلسات حضوری مفصل توضیح داده خواهد شد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.