یارانه ماهانه هر ایرانی 650 هزار تومان یا 4 میلیارد دلار رانت جدید؟ بحران ادامه دارد تا تیرماه منتظر خبر خوب نباشید

با تصمیم جدید اتخاذ شده برای اختصاص ۴ میلیارد دلار رانت جدید، تا تیرماه سال ۱۴۰۱ منتظر آرام شدن هیچ یک از بازارها نباشید، بحران ادامه دارد.

به نقل از تحریریه، نهایی شدن دو تصمیم منفی باعث می شود وضعیت ناهنجار بازارها ادامه پیدا کرده و فشار معیشتی بر مردم حفظ شود که نگران کننده است، زیرا باعث می شود بحران ۴ سال اخیر ۵ ساله شده و تصویر آینده را تیره و تار کند.

با تصمیم جدید اتخاذ شده توسط دولت، ۱ میلیارد دلار ارز رانتی در قالب نرخ کذایی دلار ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات دارو تخصیص داده شد که به طور رسمی هم اعلام گردید و حالا خبرها حاکی از اختصاص ۳ میلیارد دلار رانت مضاعف به اسم کالاهای اساسی است که نتیجه فوری آن ادامه بحران در اقتصاد ایران خواهد بود و می توان با قاطعیت پیش بینی کرد که، تا تیرماه سال ۱۴۰۱ منتظر آرام شدن هیچ یک از بازارها نباشید، بحران ادامه دارد.

اختصاص این ۴ میلیارد دلار در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ باعث می شود که نباید منتظر آرام شدن هیچ یک از بازارها بود و بحران در اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا بمب مخرب اقتصاد کشور همچنان فعال است و تخریب می کند. ذی نفعان رانتی از مهرماه سال ۱۴۰۰ جلوی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در دولت جدید گرفتند و حالا هم در سایه ها در حال اختصاص مبالغ هنگفتی رانت هستند که در صورت پرداخت مستقیم به مردم باعث از بین رفتن فقر مطلق خواهد شد.

این ۴ میلیارد دلار معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت پرداخت مستقیم به مردم؛ تنها ۶۰ درصد و نه همه مردم؛ به هر ایرانی در این ۳ ماه، ماهانه ۶۵۳ هزار تومان یارانه مستقیم می رسد که با هر محاسبه ای رفاه عمومی را افزایش داده و به سود اقتصاد کشور است، اما با پرداخت بی معنای کنونی که مانند پرتاب یارانه از بالگرد از آسمان به نیت رسیدن به دست مستضعفین است، نتیجه ای غیر از ۵ سال اخیر به بار نخواهد آمد که معنای ساده آن، تورم بالا، رالی نرخ ارز، نوسانات شدید در همه بازارها و به خصوص بازارهای مشمول دریافت دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی است.

نهایی شدن این رانت در روزهای اخیر باعث جهش مجدد در بازار ارز مانند تمام سالهای از ۱۳۹۷ تاکنون شد، زیرا گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی منافع مستقیم و هنگفت در نوسانات ارزی دارند و چنانکه میز اقتصاد تحریریه بارها تاکید کرده است، تا زمانی که دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور به طور مطلق حذف نشود هیچ یک از بازارها با میدان داری بازار ارز به ثبات نخواهند رسید.

عظیم بودن این رانت باعث شده است علیرغم دیدن شواهد مستقیم و مشخص در ۵ سال اخیر، و خالی بودن دست طرفداران دلار رانتی حتی از یک برگه مبنای نظریه ای، با هر ترفندی توانسته اند آنرا ادامه دهند که اثرات ویرانگری بر معیشت مردم ایران داشته است و با ۴ میلیارد دلار ارز کنونی، تا اول تیر ماه در بر پاشنه کنونی خواهد چرخید.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.