دلار ۳۰۰ تومان ارزان شد!

در بعدازظهر آخرین روز معاملاتی هفته، نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته افت قیمت را تجربه کرد، به طوریکه در این لحظه از معاملات معادل ٢٧ هزار و ۴٨٠ تومان قیمت خورده است.

قیمت دلار که از ابتدای هفته روندی افزایشی داشت، روز یکشنبه وارد کانال ۲۸هزارتومان اما این اسکناس پس از نوسانات ملایمی که در پله اول این کانال تجربه کرد، با روندی کاهشی به کانال ٢٧ هزار تومان بازگشت و روز گذشته معاملات را با قیمت ٢٧ هزار و ٧٨٠ به پایان برد. اما قیمت دلار آزاد صبح امروز را با نرخ ٢٧ هزار و ٨٠٠ تومان آغاز کرد و در ادامه معاملات با ٣٠٠ تومان کاهش قیمت معادل ٢٧ هزار و ۴٨٠ تومان معامله شد.

کانون صرافان نیز دلار را ٢۵ هزار و ۵۵ تومان برای خرید و ۲۵هزار و ٣۵٧ تومان برای فروش قیمت‌گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۵ هزار و ٩ تومان برای خرید و ۲۵ هزار و ٢٧۴ تومان برای فروش اعلام کرده بود که در معاملات امروز اندکی افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

یورو نیز در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ٧٠ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۴١٩ تومان برای فروش قیمت خورده است. روز گذشته یورو در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۶٩ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ٣٨٧ تومان برای فروش قیمت خورده بود که اندکی افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۵ هزار و ١٠٨ تومان برای فروش و ۲۴هزار و ٨۵٨ تومان برای خرید معامله می‌شود. روز گذشته دلار در این صرافی ۲۵ هزار و ١٩٠ تومان برای فروش و ٢۴ هزار و ٩٣٩ تومان برای خرید قیمت خورده بود که با حدود ۸۰ تومان کاهش در قیمت را نشان می‌دهد.

یورو نیز در این صرافی، ۲۸هزار و ١٩٠ تومان برای فروش و ٢٧ هزار و ٩٠٩ تومان برای خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت آن در روز گذشته معادل ۲۸ هزار و ٣٢١ برای فروش و ۲۸ هزار و ٣٩ برای خرید کاهش قیمتی در حدود ١٣٠ تومان را نشان می‌دهد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.