شرایط بیمه تکمیلی بازنشستگی در سال ۱۴۰۱

حق بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۸ برای هر نفر ۳۰هزار تومان بود و این حق بیمه در سال ۱۳۹۹ همان ۳۰هزار تومان باقی ماند، اما خدمات ۱۰۰درصد افزایش یافت.

به نقل از ایرنا، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: صندوق بازنشستگی کشوری برای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی افراد تحت پوشش خود، مکمل خدمات درمان را ایجاد کرده است.

بازنشستگان جمعیت قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند و بدلیل شرایط سنی، زندگی آنها در این دوره با فراز و فرودهایی همراه است و نیاز دارند مورد حمایت‌های خاص قرار بگیرند؛ یکی از این حمایت‌ها بیمه‌ تکمیلی است و آنها انتظار دارند در مقابل پرداخت حق بیمه،خدمات مورد انتظار را دریافت کنند.

اگرچه در حال حاضر با پیشرفت دانش بویژه در حوزه سلامت امید به زندگی افزایش یافته است، اما همواره انواع بیماری ها به دلیل افزایش سن، بازنشستگان و سالمندان را تهدید می کند و این قشر بیشتر از اقشار دیگر در معرض خطر هستند و طبیعی است که می بایست از پشتوانه های مالی و اجتماعی و رفاهی برخودار باشند.

میزان پرداخت حق بیمه توسط خود بازنشسته، صندوق بازنشستگی و دولت، بیمارستان ها و آزمایشگاه های طرف قرارداد، افزایش خدمات ارایه شده متناسب با حق بیمه پرداختی، افزایش حق بیمه در سال ۱۴۰۱ مجموعه ای از سوالاتی است که ذهن بازنشستگان را مشغول می کند.

بعد از موضوعات مرتبط با حقوق و مسائل مربوط به آن از جمله همسان سازی؛ خدمات بیمه ای دومین مطالبه و درخواست بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری است.

این روزها میزان برخورداری از خدمات بیمه ای و همچنین نحوه انتخاب شرکت بیمه ای طرف قرار داد(بیمه آتیه سازان حافظ) با ابهامات و سوال هایی در ذهن جمع زیادی از بازنشستگان روبروست و بخشی از آن منعکس شده که در گفت و گو با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری به این سوالات پاسخ دادیم تا برخی ابهامات و خلاء های موجود در مسیر  ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان برطرف شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری روز شنبه گفت: بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

محمود مرتضایی فرد افزود: صندوق بازنشستگی کشوری هم برای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی افراد تحت پوشش خود، مکمل خدمات درمان را ایجاد کرده است و بر این اساس صندوق بازنشستگی هم بخشی از هزینه های آن را پرداخت می کند، اما این موارد به معنی واقعی بیمه تکمیلی نیست و در اصل مکمل خدمات بوده و نزدیک به یک دهه است که انجام می شود.

وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری برای اینکه بتواند در این شرایط سخت به بازنشستگان کمک کند در واقع مکمل خدمات درمان را ایجاد کرد و با مشارکت بازنشستگان و صندوق، بخشی از خدمات را پوشش می دهد، ولی آنچه که به عنوان بیمه تکمیلی قابل انتظار است، چیزی نیست که در این صندوق اتفاق می‌افتد، صندوق بازنشستگی کشوری به یک معنا نمی تواند بیمه تکمیلی انجام دهد، چرا که با خدمات و وظایف ارائه شده در این صندوق مغایرت دارد، اما اگرچه ارایه مکمل بیمه هزینه زیادی را به صندوق بازنشستگی متحمل کرده است، اما این خدمات را پوشش می‌دهد.

مرتضایی فرد در مورد اینکه چطور شد که بیمه آتیه سازان حافظ عهده‌دار بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری شده است، تصریح کرد: در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد و اینکه هر ساله این صندوق با برگزاری تشریفات مناقصه و فروش پاکت را اعلام  می‌کند که هر شرکتی که می تواند در مناقصه و فرآیند بیمه تکمیلی ما شرکت کند.

وی ادامه داد: نزدیک به ۲میلیون نفر تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری در سطح کشور پراکنده هستند، بنابراین اگر شرکتی بخواهد در این مناقصه بیمه و جبران خسارت شرکت کند باید در همه کشور شعبه داشته باشد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پیش از این ۹شرکت آمدند تا در این مناقصه شرکت کنند، اما فقط شرکت آتیه سازان حافظ بود که پاکت را تحویل داد و به همین دلیل هم یک بار دیگر مناقصه تجدید شد و برای بار دوم هم فقط همین شرکت آتیه سازان حافظ بود که شرکت کرد و پاکت داد.

وی افزود: شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان کارگزار بیمه سلامت بوده و می تواند از امکانات بیمه سلامت در سراسر کشور هم استفاده کند و بر همین اساس شرکت از سال ۱۳۸۸ وارد این فرایند شد.

مرتضایی فرد با بیان اینکه مراحل مناقصه و تعیین شرکت عهده دار بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری تماما بصورت قانونی برگزار شد، تاکید کرد: آنچه مهم است، اینکه شرکت آتیه سازان حافظ یک شرکت ارزیاب خسارت است و نظر و نتیجه ارزیابی خود را به نمایندگان این صندوق اعلام می کند و بعد از طی مراحل قانونی هزینه ها توسط خود صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود.

شاید افرادی سوال کنند چرا بیمه ملت که بخشی از سهام آن مربوط به صندوق است عهده دار بیمه تکمیلی این صندوق نشد؟ که در جواب باید گفت، نخست اینکه چون این قرارداد یک قرارداد پر هزینه است هر شرکت بیمه ای تمایل به شرکت و حضور ندارد و دوم اینکه شرکت های مورد نظر می بایست در سرتاسر کشور دفتر داشته تا پاسخگو باشند.

خدماتی که در قالب بیمه تکمیلی ارایه می شود

وی اعلام کرد: عمده خدماتی که در صندوق بازنشستگی ارایه می شود سقف دارد و به دلیل اینکه بازنشستگان از سنین بالا هستند، شرکت ها وارد قراردادهای بدن سقف نمی شوند.

مرتضایی فرد خاطرنشان کرد: شرکت آتیه سازان حافظ در بیش از ۸۰۰  مرکز درمانی بیمارستانی شامل بیمارستان های اساسی و اصلی مثل بیمارستان رجایی و بیمارستان قلب قرارداد دارد و اطلاعات کلیه مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته در سایت صندوق بازنشستگی کشوری موجود است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۸ هزار بیمار خاص را تحت پوشش داریم، ادامه داد: بیماران خاص، دو برابر بیماران عادی هزینه دارند و سقف بیمه ای آنها نیز شناور است و می توانند به صورت شناور از خدمات خود استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حق بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۸ برای هر نفر ۳۰هزار تومان بود و این حق بیمه در سال ۱۳۹۹ همان ۳۰هزار تومان باقی ماند، اما خدمات ۱۰۰درصد افزایش یافت.

وی تاکید کرد: پرداخت حق بیمه شامل سه وجه است که توسط بیمه گذار، صندوق بازنشستگی و دولت تامین می شود و بر همین اساس هم قرار بر این بود که بیمه گذار ۳۰هزار تومان پرداخت کند و ۵۵ هزار تومان توسط صندوق بازنشستگی و ۵۵ هزار تومان هم توسط دولت پرداخت شود و پرداخت سهم دولت در سازمان برنامه و بودجه هم مصوب شد، اما محقق نشده است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ هم با وجود محقق نشدن وعده پرداخت، حق بیمه توسط بیمه گذار همان ۳۰هزار تومان باقی ماند و خدمات هم همان خدمات سال گذشته بود.

مرتضایی فرد گفت: اما امسال(۱۴۰۱) ۱۵ هزار تومان به حق بیمه که توسط بیمه گذار باید پرداخت شود، اضافه شد و سهم بیمه گذار ۴۵ هزار تومان شد و بر این اساس هم بازنشستگان وابسته به صندوق بازنشستگی اعتقاد دارند چون ۵۰درصد به حق بیمه آنها افزوده شده است باید ۵۰درصد هم به خدمات افزوده شود اما این مقایسه می بایست در سال ۱۳۹۸ انجام می شد که بدون افزایش حق بیمه ۱۰۰درصد خدمات افزایش یافت و با وجود اینکه دولت وقت به وعده های خود در پرداخت ۵۵ هزار تومان حق بیمه از سوی خود عمل نکرد فشار زیادی به صندوق بازنشستگی وارد شد، اما ما در این صندوق همچنان خدمات مورد نظر را ارایه می دهیم.

وی اعلام کرد: امیدواریم در بودجه امسال با کمک دولت و تحقق وعده ها، ما هم بتوانیم خدمات گسترده تر و مطلوب تر به بازنشستگان ارایه دهیم.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در مورد مدت زمان لازم برای ارایه مدارک مورد نظر برای دریافت خسارت از بیمه نیز گفت: در همه بیمه ها و حتی بیمه پایه مدت زمان لازم ۶ماه است، اما در دوران کرونا به منظور رفاه حال بازنشستگان این مدت به ۹ماه افزایش یافت و درحال حاضر هم همین مدت ۹ماهه مد نظر است.

وی توصیه کرد: بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی که یک بیمه اختیاری است می توانند با ثبت درخواست خود در سامانه پاسخگویی صندوق بازنشستگی کشوری و یا سامانه شرکت آتیه سازان حافظ، پس از دریافت کد رهگیری، شکایت خود را پیگیری کنند و همچنین می توانند بصورت حضوری هم مراجعه کنند که توصیه ما این است از ثبت شکایت در سامانه استفاده کنند.

مرتضایی فرد همچنین به بازنشستگان توصیه کرد: برای درمان بهتر است از مراکز درمانی بیمارستانی دولتی استفاده کنند و قبل از استفاده از خدمات بیمارستانی با مشاوران مربوطه وابسته صندوق بازنشستگی کشوری مشاوره کنند و در صورت نیاز برای طی درمان اقدام شود.

صندوق صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بازنشستگی کشور پس از تامین اجتماعی است که به بازنشستگان و دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها شهرداری های کشور به جز شهرداری تهران، کارمندان سیاسی وزارت امور خارجه، قضات قوه قضاییه و در مجموع به۷ گروه مشخص حقوق و خدمات بازنشستگی ارائه می دهد.

این صندوق در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۶۳ هزار بازنشسته و وظیفه بگیر را تحت پوشش خود دارد و از حدود ۹۱۲ هزار دستگاه های دولتی کسورات بازنشستگی دریافت می کند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.