مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور را اصلاح کرد

مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور را اصلاح کرد. بر اساس این مصوبه، قانون تغییر ساعت رسمی کشور باید لغو شود تا از ابتدای سال ۱۴۰۲، ساعت رسمی تغییر نکند.

به نقل از فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح ثابت ماندن ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز شنبه (۱۰ اردیبهشت) مجلس با طرح ثابت ماندن ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با موافقت کردند.

ماده واحده اصلاحی به شرح زیر است:

قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

به هیات وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.

تبصره – این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.