قرار است ایران چهار طبقه شود/ ثروتمند، برخوردار، فقیر و کاملا فقیر!

برنامه تبدیل جامعه ایران به چهار طبقه را در ادامه بخوانید.

احسان سلطانی، اقتصاددان  در اعتمادآنلاین نوشت:

برنامه تبدیل جامعه ایران به چهار طبقه:

(۱) طبقه فوق ثروتمند یک درصدی،

(۲) طبقه برخوردار ۹ درصدی،

(۳) طبقه فقیر ۶۰ درصدی و

(۴) طبقه کاملا زیر سطح فقر ۳۰ درصدی،

با اجرای برنامه های دیکته شده گزینشی، ابزاری و سطحی نئولیبرال برای فلاکت سازی عامه مردم کاملا نهایی و عریان شده است.

در این سیستم طبقاتی هر روز دسترسی به فرصتهای برابر رشد محدودتر، امکان برخورداری طبقات پایین از حداقل مواهب زندگی کمتر و گسل های طبقاتی و اجتماعی عمیق تر می شود.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.