تا عبدالملکی و ‎خاندوزیتا عبدالملکی و ‎خاندوزی در دولت هستند، آش همین است و کاسه همین!

عملکرد بسیار ضعف تیم اقتصادی دولت رئیسی مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی است.

محمد مهاجری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‏اصلاحات اقتصادی در دولت آقای رئیسی،شجاعانه است.باید همدلانه با او همراه شد. اما شرط توفیق دولت،همراهی خود وزیران است.تا ‎عبدالملکی و ‎خاندوزی در وزارت رفاه و وزارت اقتصاد هستند، آش همین است و کاسه همین. راه نجات رئیسی از دست بانیان وضع موجود،‎ترمیم کابینه است.توییت محمد مهاجری درباره کابینه رئیسی

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.