خبر وزیر آمورش و پرورش درباره اجرای رتبه بندی فرهنگیان

اظهارات وزیر آموزش و پرورش در مورد اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان را در ادامه بخوانید.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان اصفهاندر مورد اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان اعلام کرد: ما درصدد هستیم که طرح رتبه بندی فرهنگیان را تا چند ماه آینده اجرایی کنیم!

یک سری از طرح های آموزش و پرورش در دوران های گذشته متوقف شد. بازگشت به برخی از طرح های مفید گذشته سخت است و عده ای می خواستند آموزش و پرورش را از حکمرانی خود خارج کنند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.