حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری واریز شد

حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به حساب بازنشستگان کشوری واریز شد.

خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش ۱۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در اردیبهشت پرداخت شد.

️معوقه فروردین نیز اعمال و همراه با حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز شد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.