عکس| حضور روحانی کنار ظریف و سیدحسن خمینی!

تصویری از حسن روحانی، ظریف و سیدحسن خمینی در مراسم ختم مرحوم دعایی سوژه شد.

روحانی، ظریف و سیدحسن خمینی

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.