دولت با نمی‌تواند با بسته حمایتی بازنشستگان را قانع کند!

دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ نماید و بدهیِ خود را به سازمان پرداخت کند. فعلا دغدغه‌ی ما بسته حمایتی نیست.

امیر قامتی (بازرس کانون شوراهای استان تهران) در خصوص تصمیم دولت برای تخصیص بسته‌ی حمایتی ویژه به بازنشستگان حداقل‌بگیرِ تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر کمیته امداد نیستند که هیأت دولت بخواهد برایشان بسته حمایتی یا بهتر است بگوییم صدقه جاریه در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت هیچ نقشی در تأمین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد و سرمایه صندوق تأمین اجتماعی متعلق به اندوخته ۳۰ساله کارگران و بازنشستگان است و وفق اعلام تورم ۳۸ درصدی از سوی بانک مرکزی، بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اعمال ماده ۹۶ تامین اجتماعی هستند.

بازرس کانون شوراهای استان تهران گفت: هرگونه تغییر در مصوبه قانونی شورایعالی کار مغایر قانون است و هر گونه اعتراض به این تخلف و تخطی از قانون را برای خود محفوظ می‌داریم.

قامتی تصریح کرد: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ نماید و بدهیِ خود را به سازمان پرداخت کند. در طول این سال‌ها دولت‌ها سیاستی پیش گرفتند که کاملا ضد منافع سازمان تأمین اجتماعی بوده و امروز هزینه‌ی این سیاست‌ها را بر دوش کارگران و بازنشستگان انداخته‌اند.

بازرس کانون شوراهای استان تهران با ابراز نگرانی از اینکه تصمیم دولت به دادنِ بسته حمایتی به بازنشستگان راه‌حلی باشد که دولت برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته، گفت: کاری که دولت باید انجام دهد همان اجرای مصوبه‌ی شورایعالی کار است و بعد اگر خواست می‌تواند بسته حمایتی نیز برای بازنشستگان در نظر بگیرد اما فعلا دغدغه‌ی ما بسته حمایتی نیست و دولت فکر نکند با این سیاست‌ها می‌تواند بازنشستگان را قانع کند!

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.