واریز و زمان برداشت یارانه شهریور ۱۴۰۱

براساس آنچه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، یارانه شهریور ماه امشب باید قابل برداشت باشد.

دولت در چهار ماه گذشته، به حساب خانوارها یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی واریز کرد؛ یارانه ۳۰۰هزار تومانی مخصوص دهک‌های ۴ تا ۹ و یارانه ۴۰۰هزار تومانی نیز برای سه دهک اول.

این یارانه قرار بود ۲ ماه نقدی باشد و پس از دو ماه به صورت کالابرگ اختصاص یابد. حالا ۴ماه گذشته و یارانه نقدی پرداخت شد و قطعا یارانه شهریور ماه نیز نقدی خواهد بود.

یارانه شهریور کی واریز می شود؟

روال ماه‌های گذشته براین اساس بود که یارانه ۲۰ هر ماه به حساب خانوارها واریز شود و احتمالا یارانه شهریور نیز امشب به حساب خانوارها واریز شود و قابل برداشت باشد.

جاماندگان یارانه‌های قبلی را امشب می گیرند

براساس گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، جاماندگان یارانه‌های قبلی، این ماه یارانه ماه‌های قبل را دریافت خواهند کرد. البته جاماندگانی که مشمول شناخته شدند؛ نه همه جاماندگان.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.