تصاویری از سند جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی که به نام دولت سند خوردند

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: دستگاه قضایی اقدامات موثر و قاطعی در جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی انجام داده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند رسمی مالکیت صادر کرده است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.