خداحافظی امام‌صادقی‌ها با دولت؟

: با رای دیوان عدالت اداری اشتعال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی در دستگاه های اجرایی ممنوع شد.

با رای دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی در دستگاه های اجرایی ممنوع شد.

طبق این قانون افرادی چون عبدالملکی، زاهدی وفا، خاندوزی و یامین پور از دولت کنار می روند

ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه های غیر دولتی به دولت طبق قانون امکان پذیر نیست.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.